Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng 30 ngày

XSDNA 7 ngày

XSDNA 60 ngày

XSDNA 90 ngày

XSDNA 100 ngày

XSDNA 250 ngày

XSDNA 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Đà Nẵng 30 ngày gần đây nhất. Ngoài thống kê kết quả xổ số, còn thống kê lô tô, thống kê đầu đuôi đài Đà Nẵng 30 ngày đầy đủ và chính xác nhất.

Giải tám 31
Giải bảy 480
Giải sáu 6050 9114 6477
Giải năm 9968
Giải tư 69097 06872 20943 62944
15420 91408 93734
Giải ba 33101 58476
Giải nhì 06395
Giải nhất 08480
Đặc biệt 430160
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 01, 08
1 14
2 20
3 31, 34
4 43, 44
5 50
6 60, 68
7 72, 76
8 80, 80
9 95, 97
Đuôi Lô tô
0 , 20, 50, 60, 80, 80
1 01, 31
2 72
3 43
4 14, 34, 44
5 95
6 76
7 97
8 08, 68
9
Giải tám 22
Giải bảy 340
Giải sáu 2095 9662 3889
Giải năm 9732
Giải tư 64106 06517 06925 24691
16199 70853 84809
Giải ba 84379 51974
Giải nhì 34565
Giải nhất 99423
Đặc biệt 313476
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 06, 09
1 17
2 22, 23, 25
3 32
4 40
5 53
6 62, 65
7 74, 76, 79
8
9 91, 95, 99
Đuôi Lô tô
0 , 40
1 91
2 22, 32, 62
3 23, 53
4 74
5 25, 65, 95
6 06, 76
7 17
8
9 09, 79, 99
Giải tám 79
Giải bảy 647
Giải sáu 0319 4809 4029
Giải năm 8703
Giải tư 24430 04600 29834 89270
03560 22099 51304
Giải ba 74603 54541
Giải nhì 93042
Giải nhất 17667
Đặc biệt 588693
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 00, 03, 03, 04, 09
1 19
2
3 30, 34
4 41, 42, 47
5
6 60, 67
7 70, 79
8
9 93, 99
Đuôi Lô tô
0 , 00, 30, 60, 70
1 41
2 42
3 03, 03, 93
4 04, 34
5
6
7 47, 67
8
9 09, 19, 79, 99
Giải tám 80
Giải bảy 740
Giải sáu 9762 2221 4682
Giải năm 4512
Giải tư 15417 77750 28362 46977
32229 94541 73173
Giải ba 98476 53126
Giải nhì 09040
Giải nhất 16434
Đặc biệt 448744
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 12, 17
2 21, 26, 29
3 34
4 40, 40, 41, 44
5 50
6 62, 62
7 73, 76, 77
8 80
9
Đuôi Lô tô
0 , 40, 40, 50, 80
1 21, 41
2 12, 62, 62
3 73
4 34, 44
5
6 26, 76
7 17, 77
8
9 29
Giải tám 86
Giải bảy 020
Giải sáu 1542 6637 2992
Giải năm 4720
Giải tư 26132 46276 96917 50111
00093 36550 56388
Giải ba 12524 61371
Giải nhì 28551
Giải nhất 33597
Đặc biệt 581201
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 01
1 11, 17
2 20, 20, 24
3 32, 37
4 42
5 50, 51
6
7 71, 76
8 86, 88
9 93, 97
Đuôi Lô tô
0 , 20, 20, 50
1 01, 11, 51, 71
2 32, 42
3 93
4 24
5
6 76, 86
7 17, 37, 97
8 88
9
Giải tám 88
Giải bảy 328
Giải sáu 9903 1674 4578
Giải năm 9698
Giải tư 37101 65547 19806 20420
86494 22047 76360
Giải ba 26386 38727
Giải nhì 55151
Giải nhất 32595
Đặc biệt 323787
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 01, 03, 06
1
2 20, 27, 28
3
4 47, 47
5 51
6 60
7 74
8 86, 87, 88
9 94, 95, 98
Đuôi Lô tô
0 , 20, 60
1 01, 51
2
3 03
4 74, 94
5 95
6 06, 86
7 27, 47, 47, 87
8 28, 88, 98
9
Giải tám 09
Giải bảy 382
Giải sáu 8140 9089 0659
Giải năm 7796
Giải tư 85017 39955 02158 23970
54350 57573 40646
Giải ba 30066 33828
Giải nhì 52250
Giải nhất 61910
Đặc biệt 918974
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 09
1 10, 17
2 28
3
4 40, 46
5 50, 50, 55, 58
6 66
7 70, 73, 74
8 82, 89
9 96
Đuôi Lô tô
0 , 10, 40, 50, 50, 70
1
2 82
3 73
4 74
5 55
6 46, 66, 96
7 17
8 28, 58
9 09, 89
Giải tám 10
Giải bảy 286
Giải sáu 8869 3861 4596
Giải năm 8280
Giải tư 42143 17255 50953 99426
83303 21859 97180
Giải ba 96396 19921
Giải nhì 23642
Giải nhất 14331
Đặc biệt 648303
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 03, 03
1 10
2 21, 26
3 31
4 42, 43
5 53, 55, 59
6 61, 69
7
8 80, 80, 86
9 96
Đuôi Lô tô
0 , 10, 80, 80
1 21, 31, 61
2 42
3 03, 03, 43, 53
4
5 55
6 26, 86, 96
7
8
9 59, 69
Giải tám 87
Giải bảy 541
Giải sáu 8909 7732 9994
Giải năm 8272
Giải tư 62827 07226 44259 78580
46615 44302 08328
Giải ba 61210 34730
Giải nhì 72138
Giải nhất 68837
Đặc biệt 774819
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 02, 09
1 10, 15, 19
2 26, 27, 28
3 30, 32, 37, 38
4 41
5 59
6
7 72
8 80, 87
9
Đuôi Lô tô
0 , 10, 30, 80
1 41
2 02, 32, 72
3
4
5 15
6 26
7 27, 37, 87
8 28, 38
9 09, 19, 59
Giải tám 51
Giải bảy 604
Giải sáu 4838 9654 7649
Giải năm 6871
Giải tư 50259 93706 86871 61673
42810 30590 23339
Giải ba 22345 71504
Giải nhì 77229
Giải nhất 22413
Đặc biệt 180721
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 04, 04, 06
1 10, 13
2 21, 29
3 38, 39
4 45
5 51, 54, 59
6
7 71, 71, 73
8
9 90
Đuôi Lô tô
0 , 10, 90
1 21, 51, 71, 71
2
3 13, 73
4 04, 04, 54
5 45
6 06
7
8 38
9 29, 39, 59
Giải tám 23
Giải bảy 172
Giải sáu 4990 6251 5558
Giải năm 0540
Giải tư 91981 40558 70906 02974
88872 23930 95266
Giải ba 36552 79468
Giải nhì 36821
Giải nhất 48880
Đặc biệt 721719
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 06
1 19
2 21, 23
3 30
4 40
5 51, 52, 58
6 66, 68
7 72, 72, 74
8 80, 81
9 90
Đuôi Lô tô
0 , 30, 40, 80, 90
1 21, 51, 81
2 52, 72, 72
3 23
4 74
5
6 06, 66
7
8 58, 68
9 19
Giải tám 95
Giải bảy 949
Giải sáu 6575 8800 0213
Giải năm 3024
Giải tư 72755 26508 93917 66343
91795 28603 01054
Giải ba 11439 03209
Giải nhì 89417
Giải nhất 52986
Đặc biệt 256687
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 00, 03, 08, 09
1 17, 17
2 24
3 39
4 43, 49
5 54, 55
6
7 75
8 86, 87
9 95, 95
Đuôi Lô tô
0 , 00
1
2
3 03, 43
4 24, 54
5 55, 75, 95, 95
6 86
7 17, 17, 87
8 08
9 09, 39, 49
Giải tám 86
Giải bảy 995
Giải sáu 7220 3246 7216
Giải năm 1732
Giải tư 65381 98088 40167 51619
42746 30752 99179
Giải ba 78584 46543
Giải nhì 97855
Giải nhất 85435
Đặc biệt 623666
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 19
2 20
3 32, 35
4 43, 46, 46
5 52, 55
6 66, 67
7 79
8 81, 84, 86, 88
9 95
Đuôi Lô tô
0 , 20
1 81
2 32, 52
3 43
4 84
5 35, 55, 95
6 46, 46, 66, 86
7 67
8 88
9 19, 79
Giải tám 75
Giải bảy 413
Giải sáu 7966 7983 9387
Giải năm 3962
Giải tư 36197 95980 66374 69253
82226 77208 56367
Giải ba 61971 48390
Giải nhì 82681
Giải nhất 62206
Đặc biệt 258972
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 06, 08
1 13
2 26
3
4
5 53
6 62, 66, 67
7 71, 72, 74, 75
8 80, 81, 83
9 90, 97
Đuôi Lô tô
0 , 80, 90
1 71, 81
2 62, 72
3 13, 53, 83
4 74
5 75
6 06, 26, 66
7 67, 97
8 08
9
Giải tám 29
Giải bảy 076
Giải sáu 0150 0831 1870
Giải năm 3343
Giải tư 02908 78714 89959 23899
93422 97276 34267
Giải ba 35947 86069
Giải nhì 33526
Giải nhất 75698
Đặc biệt 229077
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 08
1 14
2 22, 26, 29
3 31
4 43, 47
5 50, 59
6 67, 69
7 76, 76, 77
8
9 98, 99
Đuôi Lô tô
0 , 50
1 31
2 22
3 43
4 14
5
6 26, 76, 76
7 47, 67, 77
8 08, 98
9 29, 59, 69, 99
Giải tám 81
Giải bảy 230
Giải sáu 4936 6993 9094
Giải năm 7424
Giải tư 14290 81498 26350 54078
70447 91045 57140
Giải ba 84323 74612
Giải nhì 06812
Giải nhất 75385
Đặc biệt 165674
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 12, 12
2 23, 24
3 30, 36
4 40, 45, 47
5 50
6
7 74, 78
8 81, 85
9 90, 93, 98
Đuôi Lô tô
0 , 30, 40, 50, 90
1 81
2 12, 12
3 23, 93
4 24, 74
5 45, 85
6 36
7 47
8 78, 98
9
Giải tám 40
Giải bảy 670
Giải sáu 4721 0445 2651
Giải năm 6508
Giải tư 39394 55503 74759 93109
77459 50636 49577
Giải ba 63901 02325
Giải nhì 61742
Giải nhất 84649
Đặc biệt 470358
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 01, 03, 08, 09
1
2 21, 25
3 36
4 40, 42, 45, 49
5 58, 59, 59
6
7 70, 77
8
9 94
Đuôi Lô tô
0 , 40, 70
1 01, 21
2 42
3 03
4 94
5 25, 45
6 36
7 77
8 08, 58
9 09, 49, 59, 59
Giải tám 91
Giải bảy 582
Giải sáu 2567 9268 5834
Giải năm 8125
Giải tư 84345 30912 31324 01686
94174 43676 20137
Giải ba 05728 67880
Giải nhì 92952
Giải nhất 22966
Đặc biệt 313922
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 12
2 22, 24, 25, 28
3 37
4 45
5 52
6 66, 67, 68
7 74, 76
8 80, 82, 86
9 91
Đuôi Lô tô
0 , 80
1 91
2 12, 22, 52, 82
3
4 24, 74
5 25, 45
6 66, 76, 86
7 37, 67
8 28, 68
9
Giải tám 41
Giải bảy 322
Giải sáu 4699 9138 4123
Giải năm 1607
Giải tư 59582 07386 76303 42387
84979 56058 79604
Giải ba 59445 01351
Giải nhì 67731
Giải nhất 20963
Đặc biệt 552552
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 03, 04, 07
1
2 22
3 31, 38
4 41, 45
5 51, 52, 58
6 63
7 79
8 82, 86, 87
9 99
Đuôi Lô tô
0
1 31, 41, 51
2 22, 52, 82
3 03, 63
4 04
5 45
6 86
7 07, 87
8 38, 58
9 79, 99
Giải tám 04
Giải bảy 891
Giải sáu 3466 6105 8074
Giải năm 2747
Giải tư 55327 60801 71638 99640
13536 84182 83015
Giải ba 84442 53331
Giải nhì 32163
Giải nhất 24797
Đặc biệt 362183
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 01, 04, 05
1 15
2 27
3 31, 36, 38
4 40, 42, 47
5
6 63, 66
7
8 82, 83
9 91, 97
Đuôi Lô tô
0 , 40
1 01, 31, 91
2 42, 82
3 63, 83
4 04
5 05, 15
6 36, 66
7 27, 47, 97
8 38
9
Giải tám 97
Giải bảy 407
Giải sáu 5618 4455 9797
Giải năm 9916
Giải tư 13508 35143 24139 84581
13606 88800 98150
Giải ba 99007 71849
Giải nhì 34143
Giải nhất 72227
Đặc biệt 423178
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 00, 06, 07, 07, 08
1 16, 18
2 27
3 39
4 43, 43, 49
5 50, 55
6
7 78
8 81
9 97
Đuôi Lô tô
0 , 00, 50
1 81
2
3 43, 43
4
5 55
6 06, 16
7 07, 07, 27, 97
8 08, 18, 78
9 39, 49
Giải tám 94
Giải bảy 506
Giải sáu 5833 0212 3523
Giải năm 8097
Giải tư 63804 23272 65294 35532
05813 84116 61128
Giải ba 79478 42283
Giải nhì 37069
Giải nhất 33826
Đặc biệt 305546
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 04, 06
1 12, 13, 16
2 26, 28
3 32, 33
4 46
5
6 69
7 72, 78
8 83
9 94, 94, 97
Đuôi Lô tô
0
1
2 12, 32, 72
3 13, 33, 83
4 04, 94, 94
5
6 06, 16, 26, 46
7 97
8 28, 78
9 69
Giải tám 20
Giải bảy 220
Giải sáu 3518 7117 8986
Giải năm 2120
Giải tư 64598 49937 83929 59731
93421 25626 41320
Giải ba 66893 26388
Giải nhì 22084
Giải nhất 44439
Đặc biệt 836883
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 17, 18
2 20, 20, 20, 20, 21, 26, 29
3 31, 37, 39
4
5
6
7
8 83, 84, 88
9 93, 98
Đuôi Lô tô
0 , 20, 20, 20, 20
1 21, 31
2
3 83, 93
4 84
5
6 26
7 17, 37
8 18, 88, 98
9 29, 39
Giải tám 40
Giải bảy 895
Giải sáu 7609 7779 0380
Giải năm 3297
Giải tư 71290 74665 67114 15815
20243 56493 34819
Giải ba 12293 84906
Giải nhì 61889
Giải nhất 35876
Đặc biệt 291214
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 06, 09
1 14, 14, 15, 19
2
3
4 40, 43
5
6 65
7 76, 79
8 89
9 90, 93, 93, 95, 97
Đuôi Lô tô
0 , 40, 90
1
2
3 43, 93, 93
4 14, 14
5 15, 65, 95
6 06, 76
7 97
8
9 09, 19, 79, 89
Giải tám 65
Giải bảy 373
Giải sáu 1701 7019 6495
Giải năm 5802
Giải tư 93337 34293 78174 79491
29968 76223 14785
Giải ba 37504 03211
Giải nhì 98275
Giải nhất 13732
Đặc biệt 624470
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 01, 02, 04
1 11, 19
2 23
3 32, 37
4
5
6 65, 68
7 70, 73, 74, 75
8 85
9 91, 93
Đuôi Lô tô
0 , 70
1 01, 11, 91
2 02, 32
3 23, 73, 93
4 04, 74
5 65, 75, 85
6
7 37
8 68
9 19
Giải tám 13
Giải bảy 946
Giải sáu 7494 1112 5356
Giải năm 3198
Giải tư 12631 07342 99729 49781
63586 60477 16061
Giải ba 27792 59140
Giải nhì 98867
Giải nhất 53201
Đặc biệt 943500
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 00, 01
1 12, 13
2 29
3 31
4 40, 42, 46
5
6 61, 67
7 77
8 81, 86
9 92, 94, 98
Đuôi Lô tô
0 , 00, 40
1 01, 31, 61, 81
2 12, 42, 92
3 13
4 94
5
6 46, 86
7 67, 77
8 98
9 29
Giải tám 13
Giải bảy 694
Giải sáu 9543 8857 2441
Giải năm 9119
Giải tư 25085 97696 18966 71233
13593 45577 24691
Giải ba 07023 19047
Giải nhì 13902
Giải nhất 02357
Đặc biệt 519023
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 02
1 13, 19
2 23, 23
3 33
4 43, 47
5 57, 57
6 66
7 77
8 85
9 91, 93, 94, 96
Đuôi Lô tô
0
1 91
2 02
3 13, 23, 23, 33, 43, 93
4 94
5 85
6 66, 96
7 47, 57, 57, 77
8
9 19
Giải tám 38
Giải bảy 986
Giải sáu 1357 6503 7063
Giải năm 5935
Giải tư 96121 95938 46279 60004
50012 94837 44633
Giải ba 55288 60433
Giải nhì 37554
Giải nhất 24571
Đặc biệt 750091
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 03, 04
1 12
2 21
3 33, 33, 35, 37, 38, 38
4
5 54, 57
6
7 71, 79
8 86, 88
9 91
Đuôi Lô tô
0
1 21, 71, 91
2 12
3 03, 33, 33
4 04, 54
5 35
6 86
7 37, 57
8 38, 38, 88
9 79
Bảng đặc biệt xổ số Đà Nẵng
Ngày Giải Đặc Biệt
Thứ 7, 30-09-2023 430160
Thứ 4, 27-09-2023 313476
Thứ 7, 23-09-2023 588693
Thứ 4, 20-09-2023 448744
Thứ 7, 16-09-2023 581201
Thứ 4, 13-09-2023 323787
Thứ 7, 09-09-2023 918974
Ngày Giải Đặc Biệt
Thứ 7, 30-09-2023 430160
Thứ 4, 27-09-2023 313476
Thứ 7, 23-09-2023 588693
Thứ 4, 20-09-2023 448744
Thứ 7, 16-09-2023 581201
Thứ 4, 13-09-2023 323787
Thứ 7, 09-09-2023 918974
Thứ 4, 06-09-2023 648303
Thứ 7, 02-09-2023 774819
Thứ 4, 30-08-2023 180721
Thứ 7, 26-08-2023 721719
Thứ 4, 23-08-2023 256687
Thứ 7, 19-08-2023 623666
Thứ 4, 16-08-2023 258972
Thứ 7, 12-08-2023 229077
Thứ 4, 09-08-2023 165674
Thứ 7, 05-08-2023 470358
Thứ 4, 02-08-2023 313922
Thứ 7, 29-07-2023 552552
Thứ 4, 26-07-2023 362183
Thứ 7, 22-07-2023 423178
Thứ 4, 19-07-2023 305546
Thứ 7, 15-07-2023 836883
Thứ 4, 12-07-2023 291214
Thứ 7, 08-07-2023 624470
Thứ 7, 08-07-2023 624470
Thứ 4, 05-07-2023 943500
Thứ 7, 01-07-2023 519023
Thứ 7, 01-07-2023 519023
Thứ 4, 28-06-2023 750091
Ngày Giải Đặc Biệt
Thứ 7, 30-09-2023 430160
Thứ 4, 27-09-2023 313476
Thứ 7, 23-09-2023 588693
Thứ 4, 20-09-2023 448744
Thứ 7, 16-09-2023 581201
Thứ 4, 13-09-2023 323787
Thứ 7, 09-09-2023 918974
Thứ 4, 06-09-2023 648303
Thứ 7, 02-09-2023 774819
Thứ 4, 30-08-2023 180721
Thứ 7, 26-08-2023 721719
Thứ 4, 23-08-2023 256687
Thứ 7, 19-08-2023 623666
Thứ 4, 16-08-2023 258972
Thứ 7, 12-08-2023 229077
Thứ 4, 09-08-2023 165674
Thứ 7, 05-08-2023 470358
Thứ 4, 02-08-2023 313922
Thứ 7, 29-07-2023 552552
Thứ 4, 26-07-2023 362183
Thứ 7, 22-07-2023 423178
Thứ 4, 19-07-2023 305546
Thứ 7, 15-07-2023 836883
Thứ 4, 12-07-2023 291214
Thứ 7, 08-07-2023 624470
Thứ 7, 08-07-2023 624470
Thứ 4, 05-07-2023 943500
Thứ 7, 01-07-2023 519023
Thứ 7, 01-07-2023 519023
Thứ 4, 28-06-2023 750091
Ngày Giải Đặc Biệt
Thứ 7, 30-09-2023 430160
Thứ 4, 27-09-2023 313476
Thứ 7, 23-09-2023 588693
Thứ 4, 20-09-2023 448744
Thứ 7, 16-09-2023 581201
Thứ 4, 13-09-2023 323787
Thứ 7, 09-09-2023 918974
Thứ 4, 06-09-2023 648303
Thứ 7, 02-09-2023 774819
Thứ 4, 30-08-2023 180721
Thứ 7, 26-08-2023 721719
Thứ 4, 23-08-2023 256687
Thứ 7, 19-08-2023 623666
Thứ 4, 16-08-2023 258972
Thứ 7, 12-08-2023 229077
Thứ 4, 09-08-2023 165674
Thứ 7, 05-08-2023 470358
Thứ 4, 02-08-2023 313922
Thứ 7, 29-07-2023 552552
Thứ 4, 26-07-2023 362183
Thứ 7, 22-07-2023 423178
Thứ 4, 19-07-2023 305546
Thứ 7, 15-07-2023 836883
Thứ 4, 12-07-2023 291214
Thứ 7, 08-07-2023 624470
Thứ 7, 08-07-2023 624470
Thứ 4, 05-07-2023 943500
Thứ 7, 01-07-2023 519023
Thứ 7, 01-07-2023 519023
Thứ 4, 28-06-2023 750091
Xem chi tiết bảng kết quả giải ĐB xổ số Đà Nẵng

Thống kê kết quả xổ số Đà Nẵng chuyên sâu

Xem thống kê
Chia sẻ ngay
deiporn horsetackauctions Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất Thế giới game Tựa game mới nhất Các thể loại game online Top game hot nhất 2023 Top game casino online Tựa game phổ biến nhất Game casino hot nhất Game ưa chuộng nhất Các game phổ biến nhất Game hay nhất thời đại makuvin firepLacefiLms merrikhaLsudan atthebeachamerica cincinnatiartsnob Livesextown pornmorning grahaphaLa nudevistaporn torrentfreeporn denvercondosource mervikhaums aLensfabricinc wiLLbrantingham eshoptechnoLogy my3joys ruckusmediaworks singLeinsouthbeach niggasnomore synapticspace